Dialysbehandlingscentralen Delta

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus, 2. våningen
Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 372, 00029 HNS
 
Kontakstsuppgifter
09 471 71510
Fax 09 471 77246
 
På Dialysbehandlingscentralen Delta behandlas patienter som lider av akut njurinsufficiens, patienter med svår förgiftning, patienter som behöver plasmabytesbehandling och patienter som lider av kronisk njurinsufficiens. Patienterna hänvisas till avdelningen från vårdavdelningarna, jourområdet samt övervaknings- och intensivavdelningarna efter konsultation.
  
Delta har elva platser för dialysbehandling. Platserna för grundläggande dialys är öppna sex dagar i veckan i morgon- och kvällsskift. Akutplatserna är öppna dygnet runt.
 
Dialysbehandlingscentralens enheter finns på Mejlans triangelsjukhus (Delta) och Kirurgiska sjukhuset (KiDi).