Reumatologiska polikliniken

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus, 2. och 3. våningen
Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 372, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Frågor som gäller tidsbeställningar: 09 471 71550
mån-tor kl. 9-10 och 13-14, fre kl. 9-11
Sjukskötare: 09 471 71560 mån- fre kl. 9-10.30
Fax 09 471 77283

Reumatologiska polikliniken är en remisspoliklinik, dvs. patienterna kommer till undersökning och vård vid polikliniken med läkarremiss. Reumapolikliniken har inte jourverksamhet. Till reumatologiska polikliniken remitteras patienter som misstänks lida av inflammatorisk reumatisk sjukdom (ledgångsreumatism, ryggradsreumatism, systemiska reumatiska sjukdomar, vaskuliter), om man vill utesluta inflammatorisk reumatisk sjukdom eller behöver ett ställningstagande av specialsjukvården gällande en reumatisk sjukdoms aktivitet eller vård.
 
Vården genomförs i allmänhet i samarbete med primärvården, dit patienterna hänvisas för fortsatt uppföljning i lugnare faser av sjukdomen.
 
 
 

 Läs mer