Polikliniken för infektionssjukdomar

Besöksadress:
Mejlans triangelsjukhuset
Haartmansgatan 4, 2. våningen, Helsingfors

Postadress:
PB 372, 00029 HNS

Kontaktuppgifter:
Tidsbeställning : 09 471 75930 (mån–fre kl 9–12.00)
Sjukskötare: 050 427 9015 (mån–fre kl 9.00–11.00 och 13–14)
Fax 09 471 75901
 
Öppethållningstider: 8.00–15.00
 
Polikliniken för infektionssjukdomar är en tidsbeställningspoliklinik, dit patienterna kommer med tidsbeställningsremiss av läkare från öppenvården eller från andra enheter inom primärvården eller specialsjukvården. Polikliniken har inte jourmottagning.
 
På polikliniken för infektionssjukdomar undersöks, behandlas och uppföljs svåra, långvariga eller kroniska infektionssjukdomar. Dylika sjukdomar är bl.a. HIV-infektion och infektioner i anslutning till vården som kräver långa antibiotikakurer, exempelvis infektioner i operationsområdet. Till polikliniken har dessutom undersökning och vård av sällsynta och tropiska infektionssjukdomar samt medfödda eller förvärvade immunbristsjukdomar koncentrerats.
 
På polikliniken för infektionssjukdomar arbetar flera specialister på infektionssjukdomar och läkare som specialiserar sig på infektionssjukdomar, samt sjukskötare som är insatta i bl.a. handledning av genomförandet av substitutionsbehandling av immunglobulin, HIV-infektion och epidemiologi. På polikliniken arbetar även en psykiatrisk sjukskötare, socialvårdare och avdelningssekreterare. Utomstående tolktjänster anlitas vid behov.