Enheten för koagulationsstörningar

Besöksaddress
Mejlans triangelsjukhus, 3. våningen
Haartmansgatan 4, byggnad 3
Helsingfors

Postadress
PB 372, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Avdelningsskötare: 050 427 9230 och 050 427 2505 (Mån, Tis, Tor kl. 9-10 och 13-14, Ons kl. 13-14, Fre kl. 9-10)
Fax: 09 4717 7283

HNS enhet för koagulationsstörningar koncentrerar sig på övergripande bedömning av trombos- och blödningsproblem genom att kombinera laboratorieuppgifter med den rådande kliniska situationen. Enhetens uppgift är att i ett tidigt skede identifiera koagulationsstörningar och att utveckla diagnostiken, vården och uppföljningen. Enheten betjänar flera specialiteter. Kärnfunktionerna utgörs av konsultationer och patientrådgivning.
 
De vanligaste konsultationsfrågorna handlar om:
 
  •  vård och laboratorieuppföljning av tromboser och blödningar
  •  tromboser som uppkommer trots traditionell medicinering
  •  förebyggande av tromboser
  •  förberedelse av patienter med svåra trombos- och blödningsstörningar inför   
     ingrepp
  •  problem hos patienter som lider av ärftliga blödarsjukdomar 
     
På Enheten för koagulationsstörningar sker uppföljning av patienter med anlag för trombos eller som lider av blödarsjukdomar (t.ex. hemofili och von Willebrands sjukdom). Närmare samarbete mellan laboratorietjänsten och den kliniska verksamheten gör det möjligt att inrikta undersökningarna, tolka resultaten och utveckla urvalet av undersökningar ännu bättre.
 

 Patientguider