Dagsjukhus

Besöksadress
Mejlans triangelsjukhus, 3. våningen 
Haartmansgatan 4, byggnad 3, Helsingfors
 
Postadress
PB 372, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 77510
Fax 09 47174639
Patientsamtal under telefontiderna för poliklinikerna inom specialområdet.
 
Avdelningsskötare Anna-Maija Kareoja
Läkare som ansvarar för avdelningen Lasse Lönnqvist
  
Öppethållningstider: från måndag till fredag 07.00–21.00
 
Enhetens specialområden är bl.a. gastroenterologi, kardiologi, neurologi, nefrologi, reumatologi, hematologi, lungsjukdomar och cancer, infektionssjukdomar, ögonsjukdomar, endokrinologi och vissa patientgrupper inom kirurgiska specialområden. 
  
På dagsjukhuset vårdas med tidsbeställning bestämda patientgrupper inom olika specialområden utifrån i förväg planerade vårdprocesser.
 
Polikliniken eller vårdavdelningen inom patientens specialområde svarar för planeringen av vården av patienten, beställer tiderna och ger patienten handledning före den planerade vården.
 
På dagsjukhuset utförs ingrepp eller läkemedelsbehandling som planerats av patientens specialområde.
 
Ingreppen utförs antingen i dagsjukhusets egna ingreppsrum eller t.ex. vid endoskopienheten och hjärtundersökningsavdelningen, i operationssalen, uppvakningsrummet eller röntgen.