Transplantationsexpeditionen

Besöksadress:
Mejlans tornsjukhus, 1. vån
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress:
PB 340
00029 HNS

Kontaktuppgifter: 
09 471 78397
Jourhavande transplantationskoordinatorn i organdonatorärenden 24 h:
0400 459 060

Byråns e-post: elinsiirtotoimisto@hus.fi

Mejlans sjukhus transplantationexpedition hör till HUCS klinik för organtransplantation- och leverkirurgi. De fem transplantationskoordinatorerna på expeditionen samordnar alla organdonationer och organtransplantationer från det första samtalet från donatorsjukhuset.

Transplantationsexpeditionen samordnar de olika skedena i kedjan,  explantationsoperationen, resorna, tillkallar personalen och gör upp tidtabeller för operationerna, från  uttagande av organen  till organtransplantationerna. Om thorakala organ (hjärta, lungor) uttages för transplantation från donatorn, görs tidtabellen för processen i samarbete med koordinatorerna vid HUCS Hjärt- och lungcentrum.

Koordinatorerna på transplantationsexpeditionen har hand om organtrafiken inom Norden enligt  Scandiatransplants regler  för sk. urgent call och exchange obligation. En av koordinatorerna  dejourerar hela tiden.

Transplantationsexpeditionen sköter också  listan på patienter som väntar på njur-, lever-, bukspottkörtels- eller tunntarmstransplantation.

Transplantationsexpeditionen är en servicecentral där man får information om allt som gäller organdonation och organtransplantation, hurvida  en eventuell donatorkandidat lämpar sig som organdonator, nödvändiga prov,  och anvisningar om vård av donator. Transplantationskoordinatorerna  ordnar också utbildning för donatorsjukhusen och läroanstalterna inom branschen.


Transplantationskoordinatorerna:

Eero Hartikka
Heikki Norio
Carola Schauman
Siv Ansa
Leena Toivonen

 

 Läs mer

 

Organtransplantationer        

 

 

 För yrkesfolk