Leiko-enheten

Besökadress

Mejlans tornsjukhus, P-våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors
 
Postadress
PL 340, 00029 HUS
 

Kontaktuppgifter

Sektererare tel. 09 471 774 380


Biträdande avdelningsskötare: Johanna Koivu
Ansvarig läkare: Anne Pesonen


Om du har frågor om operationen kontakta köskötaren vid den enhet som vårdar dig.

Leiko- verksamhet innebär att patienterna på operationsdagens morgon kommer till Leiko-enheten på sjukhuset på i förväg överenskommen tid. Patienten förbereder sig hemma inför operationen antingen per telefon eller i enlighet med de anvisningar som han eller hon fått vid förbesöket.

Efter övervakningen i uppvakningsrummet efter operationen flyttas patienterna till vårdavdelningen för specialområdet för fortsatt vård.

Frågor om patienter besvaras av den vårdavdelning som patienten flyttas till efter ingreppet och övervakningen i uppvakningsrummet.​

 

 andra kontaktuppgifter