Kirurgiska dagenhet

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 3. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress
PL 340, 00029  HUS

Kontaktuppgifter
Rådgivning och kontakt: tfn. 09 471 73821
Förfrågningar om patienter som vårdas vid enheten 7.30–15.00, tfn 09 471 74380 


Oh. Johanna Koivu, p. 050 4270478

Aoh. Sami Haapalainen, p. 050 4394994


Om du har frågor om ingreppet kontakta köskötaren vid den enhet som vårdar dig.

Vid kirurgiska dagenheten på Mejlans tornsjukhus vårdas patienter som kommer med remiss för ingrepp inom olika specialiteter såsom gastroenterologi, hjärt- och blodkärlskirurgi och urologi.

Patienterna förbereder sig hemma inför ingreppen i enlighet med de anvisningar som de har fått på förhand och kommer till enheten på ingreppsdagens morgon.  Efter förberedelserna väntar patienterna på tillgång till ingreppet eller undersökningar.

Patienternas tillstånd följs upp i dagenheten efter ingreppet eller undersökningen. Efter uppföljningen blir patienterna antingen utskrivna eller flyttas till vårdavdelningen för specialiteten i fråga.
​​​