Kirurgiska polikliniken

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 3. vån.
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress
PL 340, 00029 HUS

Kontaktuppgifter

Urologi 09 471 78320 vardagar klo 8-15.30
fax 09 471 78319

Blodkärlskirurgi och magkirurgi 09 471 73821 vardagar kl 8-15.30
fax 09 471 76093

Avdelningsskötare Siru Haltsonen, Minna Huovinen och Saara Penttinen.​
Ansvarig läkare Arto Mikkola

Besökstid kl 7.30–15.30

Kirurgiska polikliniken i Mejlans tornsjukhuset är en remiss- och kontrollpoliklinik som undersöker och vårdar patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, transplantations- och leverkirurgi, kärlkirurgi och urologi.

Vid polikliniken görs också små ingrepp och ges bl.a. yttre behandling för att krossa njur-, gall- och bukspott-körtelsten hos patienter av alla åldrar.