Polikliniker och andra tjänster

På Mejlans tornsjukhus finns remisspolikliniker inom ett flertal specialiteter samt funktioner som stödjer undersökning och vård. Dessa funktioner ligger huvudsakligen på entrévåningen nära sjukhusets huvudentré.