Polikliniken för Hjärt- och lungcentrum

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 3:e våningen (ingångsvåningen)
Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors
 
Postadress
PB 340, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Tfn: 09 471 75852
telefontid mån-tors kl. 9-11, fre kl. 9-10
Det här numret omfattar en tjänst för tillbakaringning.
Du kan lämna begäran om tillbakaringning under telefontiden. Lyssna noga på de anvisningar som ges. Vi strävar efter att ringa tillbaka under samma dag.

Fax: 09 471 76652

Pacemakerpolikliniken
Tfn: 09 471 74569
telefontid: mån-tors kl. 9-11 och 12.30-13.30 samt fre kl. 9-11.30
Lyssna noga på de anvisningar som ges.

PH-polikliniken (Pulmonell hypertension)
Tfn 050 454 6833 sekreteraren, telefontid mån-tors kl. 9-11 och fre kl. 9-10
Tfn 040 585 5547 sjukskötaren, telefontid mån-tors kl. 10-11 och 13-14

Hjärtkirurgi, operationskö
Tfn: 050 427 0662 hjärtoperationer och byte av pacemakergeneratorer
       050 462 6745 kateterburna klaffåtgärder och byte av pacemakergeneratorer
Telefontid, köförfrågningar: mån-fre kl. 9.30 - 11.00

Lung- och matstrupskirurgi och aortasjukdomar:
Tfn 09 471 74391
telefontid: mån-fre kl. 9-11 (sekreteraren), mån-ons samt fre kl. 12-13 (sjukskötaren)
 
På vår poliklinik undersöks och behandlas patienter som behöver krävande kardiologisk, hjärtkirurgisk eller thoraxkirurgisk undersökning och behandling. Du söker dig till vård hos oss genom en remiss.

Målet för vår mångprofessionella team är en individuell och högklassig patientvård som vi planerar utgående från remissen. Under mottagningsbesöket träffar du läkaren och en sjukskötare som är insatt i din sjukdom.
 
Övriga hjärtundersökningar som utförs på vår poliklinik är ultraljudsundersökning av hjärtat, kliniskt belastningsprov (belastnings-EKG), långtidsregistrering av EKG (Holter) och pacemaker-kontroller. Andra polikliniska undersökningar som utförs vid behov är hjärtfilm (EKG), laboratorie- och röntgenundersökningar, magnetundersökning av hjärtat och blodkärlen (MRI), datorundersökning av hjärtat och blodkärlen (CT, DT) och perfusionsavbildning av hjärtat.

Undersökningar som utförs för lung- och matstrupskirurgiska patienter är bl.a. PET-DT, gastroskopi, manometri- och pH-mätningar, spirometri.
 
Beroende på sjukdomsgraden hänvisar vi dig till fortsatta undersökningar och till åtgärden. Din fortsatta vård kan även ske på en specialpoliklinik på ditt eget bosättningsområde, på hälsovårdscentralen eller på en annan poliklinik inom specialområdet.
 
 
Mottagningarna på vår poliklinik är:
 • undersökning och behandling av hjärtklaffsjukdomar,
 • behandling av hjärtsvikt,
 • behandling av hjärtsjukdomar som orsakats av en infektion,
 • undersökning och behandling av rytmstörningar,
 • uppföljning och distansuppföljning av pacemakers,
 • behandling av ärftliga hjärtsjukdomar och -rytmstörningar,
 • behandling och uppföljning av vuxen patient med ärftligt hjärtfel,
 • behandling av patienter som väntar på hjärttransplantation och uppföljning av operationen,
 • behandling av patienter som väntar på lungtransplantation och uppföljning av operation,
 • behandling och uppföljning av patienter med högt blodtryck i lungartärerna,
 • behandling av svårbehandlat högt kolesterol,
 • undersökning och behandling av lung- och matstrupskirurgiska patienter och
 • undersökning och behandling av sjukdomar i bröstaortan.


På vår poliklinik betjänas du även av köansvariga för hjärtkirurgi och thoraxkirurgi.

Förnyande av recept
En väsentlig del av din goda vård är att du regelbundet tar din medicin enligt läkarens anvisningar. När din medicin håller på att ta slut, löner det sig att förnya receptet i god tid. På vår poliklinik förnyas recepten endast i samband med ett mottagningsbesök.

Be om en förnyelse av receptet t.ex. från hälsovårdscentralen eller ditt apotek. Dessutom kan du använda Mina Kanta-tjänsten för att förnya recept: http://www.kanta.fi/omakanta. Du får en bekräftelse med sms då det recept du bett om förnyats.

Vissa mediciner kräver ett besök hos specialistläkarens mottagning innan receptet förnyas. Fråga på apoteket i god tid om det krävs ett läkarbesök för att förnya dina mediciner.