Endoskopienheten, Gastroenterologiska polikliniken

internet3.jpgBesöksadress
Mejlans tornsjukhus, 3. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors
 
Postadress
PB 340, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 74119, 09 471 76091, kl. 9–15
Fax 09 471 74688
 
Avdelningsskötare Piia Luostarinen
Överläkare Martti Färkkilä
Avdelningens överläkare Perttu Arkkila
 
Öppethållningstider: 8–15.30
 
Vid endoskopienheten utförs olika slags endoskopiska undersökningar av matsmältningskanalen och luftrören för att utreda sjukdomar i dessa områden.  Undersökningarna görs med ett böjligt endoskop som i en tunn slang har kanaler med olika instrument för ingrepp och i änden finns en digital kamera.
   
De vanligaste undersökningarna är endoskopiska undersökningar av magsäcken och tjocktarmen samt bronkoskopier som görs för att utreda lungsjukdomar. I samband med endoskopierna är det möjligt att ta biopsier och utföra en rad olika ingrepp, såsom avlägsnande av små tumörer.
 
Tack vare endoskopiska instrument kan gallgångarna avbildas och bland annat stenar i
gall- och bukspottskörtelgångarna tas bort utan kirurgiska ingrepp. Med hjälp av ultraljudsendoskopi är det möjligt att upptäcka förändringar som är svåra att konstatera med andra bilddiagnostiska undersökningar och att ta prover genom magtarmkanalen eller lungorna av ställen som man annars inte skulle komma åt för att ta en provbit.
 
Vid gastroenterologiska polikliniken ges behandling för sjukdomar i levern och magtarmkanalen. De viktigaste grupperna är patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, autoimmuna leversjukdomar (PBC, PSC och autoimmun hepatit) samt virushepatit.