Endokrinologiska polikliniken

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 3. våningen
Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors
 
Postadress
PB 340, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Telefon  09 471 73821 (HUCS Gastrocentrum / Contact Center). Telefontid kl 8-15.30
Fax 09 471 75798
  
Öppethållningstider: 7.30–15.30
  
På endokrinologiska polikliniken undersöks, behandlas och uppföljs patienter som lider av sjukdomar i de endokrina körtlarna.
 
De största sjukdomsgrupperna är diabetes, sköldkörtelsjukdomar, sjuklig fetma, osteoporos, sjukdomar i kalciumämnesomsättningen och tumörsjukdomar i de endokrina körtlarna.
 
Undersökning av endokrina sjukdomar baserar sig på hormonbestämningar som görs av blodprover och bilddiagnostiska undersökningar som tillämpar ultraljuds-, dator-, magnet-, isotop- och PET-avbildningar.
  
På diabetesmottagningarna vårdas särskilt patienter som nyligen insjuknat i barn- och ungdomsdiabetes, patienter med insulinpump och patienter som hänvisats till konsultation på grund av andra problem som t.ex. fotproblem. I vården av patienterna ingår ofta vårdhandledning som vårdpersonalen ger individuellt eller till grupper.