Andningsförlamningsenheten

Besöksadress
Stockholmsgatan 8 F, Helsingfors

Postadress
PB 442, 00029 HNS

Kontaktuppgifter:
Avdelningsskötare Tarja Kettunen: 050 427 0145
 
Öppethållningtider: vardagar 8-16

Vid Andningsförlamningsenheten ges vård till vuxna andningsförlamningspatienter i deras hem. Med andningsförlamning avses en situation där patientens andning är permanent, helt eller nästan helt, beroende av behandling med en andningsapparat. Andningsförlamning kan orsakas av olika sjukdomar. Patientens vårdteam omfattar fem primärskötare/närvårdare. Patientvården genomförs och planeras tillsammans med ett multiprofessionellt team.