Operations- och anestesiavdelningen

Besöksadress
Mejlans Tornsjukhus, 2. våningen
Haartmansgatan 4, Helsinki

Postadress
PL 340, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Avdelninsgssköterska (operationsverksamhet) Hanna kangas
Avdelninsgssköterska (anestesiverksamhet) Tuula Noukkala 

Obs! Vid frågor som gäller patienter, vänligen kontakta den bäddavdelning, där patienten har vårdats före operationen.

Operations- och anestesiavdelningen i Mejlans tornsjukhuset utför krävande operationer på specialnivå inom gastroenterologisk kirurgi samt kärl-, hjärt-, lung-, lever- och mun- och käkkirurgi.
 
Över hälften av ingreppen är akuta jouroperationer. Enheten har det riksomfattande ansvaret för organtransplantationsoperationer på vuxna och är en av operations- och anestesiavdelningarna på HUCS område som har jour 24/7.