Mejlans samjour

Besökadress
Mejlans tornsjukhus, 2. våningen
Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors
  
Postadress
PB 340, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 76400
Fax 09 471 74002
 
Till akutmottagningen kommer man antingen med läkarremiss eller ambulans utan remiss dygnet runt. På akutmottagningen ges specialistvård inom internmedicin, kirurgi och neurologi för akut insjuknade patienter som fyllt 16 år. Patienterna behandlas i angelägenhetsordning och därför kan väntetiderna bli långa.  
 

Övervakningsavdelningen M2B

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 2. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors
 
Postadress
PB 340, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
Kansli 09 471 72336
Fax 09 471 74125
 
Besökstid kl. 14-19. På grund av avdelningens speciella karaktär önskar vi att besöken är korta och att endast de närmaste anhöriga besöker patienten. Besök nattetid är inte önskvärda.
 
Avdelning 22 har en intensivövervakningsenhet med 10 platser.  Avdelningens specialiteter är internmedicin och neurologi. Till avdelning 22 förflyttas patienter i första hand från jourpolikliniken. Patienter kommer även från intensivvårdsavdelningarna, vårdavdelningarna eller från andra sjukhus.

Flertalet av patienterna på avdelningen är i behov av:

  • behandling med respirator
  • kontinuerlig uppföljning av blodcirkulation och andning
  • upprepade mätningar av kroppens vitala funktioner
  • en riklig medicinering som stöder de vitala livsfunktionerna