Mejlans tornsjukhus

Haartmansgatan 4, Helsingfors
PB 340, 00029 HUS

Växel 09 4711
Information 09 471 72432

Mejlans tornsjukhus är en del av Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdas patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi (gastroenterologisk kirurgi) och neurologi. Alla organtransplantationer på vuxna patienter från hela landet har koncentrerats till Mejlans tornsjukhus.
 
På Mejlans tornsjukhus finns polikliniker inom flera specialiteter och funktioner som stöder undersökning och vård, exempelvis laboratorie- och bilddiagnostiktjänster, en fysioterapienhet och en neurologisk rehabiliteringsundersökningsenhet.
 
Sjukhuset har jour dygnet runt. Patienterna kommer till jourpolikliniken antingen med remiss av läkare eller med ambulans. Vid jouren ges internmedicinsk, kirurgisk och neurologisk specialiserad sjukvård till plötsligt insjuknade patienter som har fyllt 16 år.

Sjukhuset samarbetar intensivt med grannsjukhuset Mejlans triangelsjukhus, och sjukhusen har en gemensam huvudentré. Symbolen för Mejlans tornsjukhus är ett stort, turkost M, som syns i ankomstaulan. Avdelningarna är utmärkta med bokstaven M och våningsnumret, t.ex. M6 är neurologiska avdelningen, som finns på våning 6.
 
Besökstider: 13-19

Vasen palsta
Oikea palsta