Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus
Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11, 11 vån.
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress
PB 340, 00029 HUS

Kontakt
Kansli 09 471 72289 eller 09 471 74073
Fax 09 471 74475
Kontaktskötare 09 471 74391, telefontid kl. 12–13 utom torsdagar
Fax 09 471 76141

Ijukhusområdets karta

Avdelningsskötare Reija Sjöholm
Ansvarig avdelningsläkare Jari Räsänen

Besökstid kl. 13 - 19

På toraxkirurgiska vårdavdelningen vid Mejlans tornsjukhus vårdas patienter med god- eller elakartade sjukdomar i lungorna, mat- eller luftstrupen, mediastinum eller toraxväggen. Lung- och matstrupskirurgiska enheten vid HUS Hjärt- och lungcentrum är det ledande nationella centrumet och ledande utvecklare inom sitt område i Finland.

En del av patienterna kommer planenligt till ingrepp/operationer och en del via jouren. Patienternas åldersstruktur varierar från unga vuxna till äldre. Vårdperioderna varierar från några dygn till flera veckor. Avdelningen har 24 patientplatser.

Kontaktskötaren för toraxkirurgiska patienter behandlar patientremisserna tillsammans med en toraxkirurg. Kirurgen bedömer hur brådskande remissen är och ger vidare anvisningar. För en del av patienterna räcker poliklinisk vård, läkarmottagningsbesök, ett litet ingrepp eller papperskonsultation. En del patienter behöver operation eller behandlingsingrepp som kräver avdelningsvård.

De patienter som kommer till operation kallas ofta till ett poliklinikbesök, då de träffar en sjukskötare, en fysioterapeut, den opererande läkaren och en anestesiläkare. Vid detta besök får de information om förberedelser inför operationen.