Stroke-enhet M7B

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 7. våningen
Haartmansgatan 4, 00290 Helsingfors

Postadress
PB 340, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
Byrå och sjukskötare 09 471 72269, 09 471 72268 (sekreterare)
Fax 09 471 75795
 
Besökstid kl. 13-15 och 17-19. Besökslängd ca 15-20 min per gång. Patienten får ha högst två samtidiga besökare. 
 
Stroke-enheten tar hand om patienter med akut cirkulationsstörning i hjärnan och vars tillstånd kräver särskild observation och vård. Övervakningen har sju bäddplatser. Årligen tar vi hand om cirka 800 patienter.
Patienterna kommer till övervakningen främst via akuten. Vi får också patienter från sjukhusets andra avdelningar, om de behöver en sådan observation och vård som är avsedd för en patient med akut cirkulationsstörning i hjärnan.
 
Undersökningarna, vården och rehabiliteringen av patienterna planeras och genomförs individuellt. Vi erbjuder också uppföljande vård och rehabilitering för de patienter som behöver det. En viktig del av vården är handledningen och rådgivningen för patienter och deras närstående.

Arbetet vid enheten är tvärprofessionellt och rehabiliterande. I patienternas vårdteam ingår förutom en specialistläkare i cirkulationsstörningar i hjärnan, en avdelningsskötare, sjukskötare samt primärskötare och närvårdare också en avdelningssekreterare, fysioterapeut, talterapeut, socialarbetare samt vid behov en ergoterapeut och en neuropsykolog. Hela vårdpersonalen vårdar patienterna enligt enhetliga principer.
 
På övervakningsenheten vårdas också patienter i respirator, eftersom cirkulationsstörningar i hjärnan ibland medför störningar i andningsregleringen. För vården av patienterna vid övervakningsenheten ansvarar avdelningens specialistläkare i cirkulationsstörningar i hjärnan. Enheten har personal på plats dygnet runt.
 ​