Kärlkirurgiska avdelningen M12

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 12 våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress
PL 340, 00029 HUS

Kontaktuppgifter

Frågor efter hemgång:
050 428 6749, ma-pe klo 12.30-13.30

Tidsbeställning och information:
Kirurgiska polikliniken, kärlkirurgi
09 471 73821 klo 8-15:30

Köförfrågningar:
050 427 2389, mån-tor kl 12-14, fre kl 12-13

Avdelningsskötare Marja Mäki,  040 6687215​
Avdelningsöverläkare Anders Albäck 09 471 74451 tai 050 427 0624
Avdelningssekreterare 09 471 72299

Byrå 09 471 72299
Fax 09 471 74476

Interaktiv karta över Mejlans sjukhusområde, innehåller en guide om byggnadens interiör

Besökstid kl 13–19

På kärlkirurgiska bäddavdelningen i Mejlans tornsjukhus behandlas patienter som undergått kärlkirurgiska undersökningar och ingrepp utanför kraniet och bröstkorgen. De vanligaste ingreppen är röntgen med kontrastämne, ballongutvidgningar, stentningar och by-pass-operationer på kärl samt dialysfistelingrepp. På avdelningen vårdas också kärlkirurgiska infektionspatienter.​