Intensivvårdavdelning 20

Besöksadress​
Mejlans tornsjukhus 
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress
PL 340, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
Byrå 09 471 76480
Fax 09 471 76481

Avdelningsskötare Anneli Övermark 09 471 76485
Avdelningsöverläkare Marja Hynninen

Besökstid: På grund av avdelningens speciella karaktär önskas att besöken är korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Besök nattetid är inte önskvärda

På intensivvårdsavdelning 20 i Mejlans tornsjukhus vårdas kritiskt sjuka patienter. På avdelningen ges bl.a. krävande behandling för att stöda andningen och blod-cirkulationen samt njurersättningsterapi exempelvis till följd av en svår infektionssjukdom eller stor operation.

Cirka 70 procent av patienterna kommer till intensivvården som jourpatienter.