Bukkirurgiska jouravdelningen M4-M5

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 4-5 våningar
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress
PL 340, 00029 HUS

Kontaktuppgifter
09 471 72319
09 471 72309
Fax 09 741 74449

Avdelningsskötare Tuulikki Sarilahti 09 471 74440, 050 428 7084
Överläkare Ari Leppäniemi 09 471 76434, 050 427 1281

Besökstid kl 13–19

På bukkirurgiska jouravdelningen i Mejlans tornsjukhuset vårdas jourpatienter inom gastroenterologisk kirurgi. Patienterna kommer till avdelningen från jourpolikliniken, då de behöver omedelbar behandling och övervakning samt ytterligare undersökningar.

Typiska besvär hos patienterna är blödning i mag-tarmkanalen, bukspottkörteliniflammation, magont, tarmobstruktion och problem med gallblåsan.