Intensivvårdavdelningen M1

​Adress:
Mejlans tornsjukhus, 1. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadress:
PL 340, 00029 HNS

Kontakt: 
Byrå 09 471 72360

Avdelningsskötare Laura Lehtonen 09 471 72359
Asvarig läkare Anna-Maija Korhonen 050 427 0403


Besökstid:
Avdelningen har fria öppettider, men på grund av verksamhetens karaktär önskar vi att besöken sker efter kl. 12. Besök nattetid är tillåtna endast i undantagsfall.

På Mejlans tornsjukhus intensivvårds- och intensivövervakningsavdelning M1 vårdas

  • inom alla operativa specialiteter patienter som kräver intensivvård/intensivövervakning (gastroenterologiska patienter, kärl- och thoraxkirurgiska patienter, urologiska patienter samt vid behov hjärtkirurgiska patienter)
  • patienter som på grund av svår andningssvikt behöver respiratorvård
  • patienter med sepsis
  • neurologiska patienter
  • intensivvårds-/övervakningspatienter med särskilda behov
  • återupplivade patienter 
  • patienter som har en akut njurskada och ett behov av kontinuerlig njurersättningsterapi eller behov av MARS-behandling vid en akut leverskada.

    Merparten av verksamheten vid avdelningen är akutbetonad.