Neurologiska avdelningen M7A

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 7. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfårs

Postadress
PB 340, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 77526
Fax 09 471 75797
Besökningstid kl. 13-19.
 
Avdelning M7A är en akut neurologisk vårdavdelning som vårdar hjärninfarktpatienter och patienter som lider av andra cirkulationsstörningar i hjärnan, MS, epilepsi eller Parkinsons sjukdom. Den största delen av patienterna kommer till avdelningen via jouren. Avdelningen har 15 patientplatser. Vårdtiden är i genomsnitt ungefär 5 dygn.