Avdelningen M13

Besöksadress:
Mejlans tornsjukhuset, 13. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors

Postadres:
PL 314
00029 HNS

Kontaktuppgifter:
Centralbyrå
- A-del 09 471 72216
- B-del 09 471 72214

Fax: 09 471 72206

Avdelningsskötare: Johanna Koivu p. 050 4270478


​Avdelningen M13 hör till HUS Gastrocentrum. På avdelningen vårdas bukkirurgiska, överviktskirurgiska, gastroenterologiska, urologiska samt endokrinologiska och endokrinkirurgiska patienter.