Avdelningar

På avdelningarna vårdas hjärtkirurgiska, thoraxkirurgiska, blodkärlskirurgiska, urologiska, endokrinkirurgiska, endokrinologiska, gastroenterologiska och bukkirurgiska operationspatienter samt neurologiska patienter.