Kardiologiska avdelningen och övervakning

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4, Helsingfors
 
Postadress
PB 340, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Kansli M9A/M9B: 09 471 7540
Kansli M8A: 09 471 7550
Kansli övervakning M8B: 09 471 7600
 
Fax:
Kansli M9: 09 471 74557
Kansli M8: 09 471 74651

 
Avdelningsskötare: Annukka Sandell, 050 427 9371
Avdelningsöverläkare: Markku Pentikäinen
 
Öppethållninstider: Huvuddörrarna är stängda 07–19
Besökstid: Vårdavdelningar: 13–19
Observation: Korta besök, inga blommor.

På avdelningen M8 och M9 vårdas kardiologiska patienter. Avdelningen har en egen observationsavdelning för kardiologiska patienter. Uppföljning av hjärtrytmen utförs med telemetriapparater. Avdelningen har jour dygnet runt. En del av de elektiva undersökningspatienterna på Kardiologiska avdelningen vårdas på vårdavdelningen före och efter undersökningar.

Utredningar av hjärttransplantationer och vård av hjärttransplantationspatienter efter transplantationen har koncentrerats till avdelningen.