Kardiologiska avdelningen och övervakning

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4, Helsingfors
 
Postadress
PB 340, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
Kansli M9A/M9B: 09 471 7540
Kansli M8A: 09 471 7550
Kansli övervakning M8B: 09 471 7600
 
Fax:
Kansli M9: 09 471 74557
Kansli M8: 09 471 74651

 
Avdelningsskötare: Annukka Sandell, 050 427 9371
Avdelningsöverläkare: Markku Pentikäinen
 
Öppethållninstider: Huvuddörrarna är stängda 07–19
Besökstid: Vårdavdelningar: 13–19
Observation: Korta besök, inga blommor.

Vår avdelning undersöker och vårdar hjärtpatienter som behöver krävande specialsjukvård. Du söker dig till vård hos oss med remiss. Patienter kommer till vår avdelning även via jouren. Alla vuxna finländare för vilka man överväger hjärttransplantation eller installation av en hjälppump i hjärtat som vårdform vid hjärtsjukdom, kommer till vår avdelning för vidare undersökningar och för planering av vården.

Vården kan gälla kranskärlssjukdom, rytmrubbning i hjärtat, defekt i hjärtklaff eller andra strukturella defekter, hjärtmuskelsjukdom eller hjärtsvikt. Vårt sakkunniga team ger dig trygg vård av hög kvalitet, bästa möjliga hjälp för dina besvär samt stöd för att leva med sjukdomen. Vi stöder dig också i din egenvård hemma.

Din vårdplats i fortsättningen är en specialpoliklinik i ditt bostadsområde, hälsovårdscentralen, företagshälsovården, polikliniken på Hjärt- och lungcentrum eller annan specialiserad poliklinik.