Neurologiska avdelningen M6

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus, 6. våningen
Haartmansgatan 4, Helsingfors
 
Postadress
PB 340, 00029 HNS
  
Kontaktuppgifter
09 471 72256
Fax 09 471 75796
  
Skiftansvarig 050 428 7810
Avdelningsskötare 050 427 9531
Läkare som ansvarar för avdelninen 050 427 1419
Avdelningssekreterare 09 471 72257
 
Besökstid varje dag 13–19.
   
Avdelning M6 är en akut neurologisk vårdavdelning med 20 patientplatser. Omkring 85 procent av patienterna kommer som jourpatienter och de övriga som köpatienter och sjukhusöverföringar. 
 
Den största sjukdomsgruppen är blodcirkulationsstörningar i hjärnan. Andra vanliga symptom- och sjukdomsgrupper hos patienterna är epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS, myasthenia gravis, muskelsjukdomar, inflammationer i det centrala nervsystemet, sjukdomar i det perifera nervsystemet, demenssjukdomar och minnesstörningar, huvudvärk, svindel och tumörer. 
 
Vården av neurologiska patienter är rehabiliterande akutvård som kräver multiprofessionellt samarbete. I vårt team ingår, utöver läkare och vårdpersonal, också två fysioterapeuter, en talterapeut, en neuropsykolog, en ergoterapeut och en socialarbetare.