Hjärtövervakning CCU

Besöksadress
Mejlans tornsjukhus
Hjärtövervakning CCU, 2 vån.
Haartmansgatan 4,  Helsingfors

Postadress
PB 340, 00029 HUS

Kontakt
Kansli 09 471 76620 (patientförfrågningar)
Avdelningsskötare Sari Hirvi, 046 922 2299
Avdelningsansvarig läkare Ilkka Tierala

Hjärtövervakningen (CCU) är en kontrollavdelning där vi utför intensifierad övervakning av kroppsfunktioner vid akut hjärtsjukdom såsom kranskärlssjukdom. Patienterna får vård av vårt team som specialiserat sig på akuta hjärtsjukdomar. Vår vårdfilosofi styrs av principen om jämlikhet mellan människor och av individuellt bemötande av patienten och dennes närstående.

Vår avdelning har 9 vårdplatser och behandlingstiden på avdelningen är i genomsnitt 1–2 dygn. Från vår avdelning flyttas patienterna för fortsatt vård till exempel till vårdavdelningen, till närsjukhuset eller till operations- och intensivvårdsavdelningen. Verksamheten på vår avdelning har jourkaraktär och vi gör aktivt samarbete med primärvården, Hjärtstationen, jourpolikliniken, operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningarna, vårdavdelningarna, andra sjukhus samt med ambulanstransporten.

För att trygga våra patienters vila under behandlingar och återhämtning är det önskvärt att besöken är korta. Besökstiden är dagligen kl. 14–19. Inga blommor eller dofter. På grund av karaktären i avdelningens verksamhet, är det inte möjligt att använda mobiltelefoner och smarta enheter.