Parkering i Mejlans

​Kartan över Mejlans sjukhusområde​ hjälper dig att välja rätt rutter och parkeringsområden.

Parkering utomhus


Avgiften för parkering på normalområden är 2€/timme.​ För parkeringsområdena avsedda för ledsagare är avgiften 4€/timme och den maximala tidsgränsen för parkering är 2 timmar. 

Parkering för ledsagare är parkeringsområdet framför Haartmanska sjukhuset och uppfarten till Mejlans tornsjukhus.

På parkeringsområdena utomhus finns ​två betalningssätt.

Biljettautomater

 • betala före du parkerar
 • den största delen av automaterna tar bara mynt
 • automaterna tar följande mynt: 20 cent, 50 cent, 1 euro och 2 euro

Mobilappar

 • apparna EasyPark och ParkMan ​kan användas 
 • parkeringstid kan läggas till vid behov utan att man behöver gå till bilen


Parkering i underjordiska parkeringsgarage

 
Parkering i de underjordiska parkeringsgaragen är avgiftsbelagd 24/7.

Det kostar 1 € för 25 min, vilket blir ungefär 2,40€/timme

Garagen är öppna för kunder alla dagar kl. 6.00–22.00. 
 
Det finns fyra parkeringshallar på sjukhusområdet i Mejlans:
 
P1 på Haartmansgatan 4

 • reserverad för kundparkering och avtalskunder
 • tillträde till övriga byggnader yttre vägen
 • utgång för fotgängare via hissarna i Biomedicum 1 
 • inga tunnelförbindelse till klinikerna på sjukhusområdet i Mejlans
 
P2 på Stenbäcksgatan 9

 • både för kunder som besöker området och personal
 • tunnelförbindelse till sjukhusets övriga byggnader, bland annat hissentrén i Mejlans tornsjukhus
 • på grund av bygget av Brosjukhuset är det svårare än tidigare att ta sig till Kliniken för cancersjukdomar via P2. Vi rekommenderar därför P1

P3 på Zaidagatan 1
 
 • både för kunder som besöker området och personal
 • tunnelförbindelse till sjukhusets överiga byggnader
 • Obs! Ingången för fotgängare till Kliniken för cancersjukdomar är ur bruk
 • Obs! Ut- och ingångarna från P3 har ändrats. Den gamla rutten via byggnaden framför Kliniken för cancersjukdomar är stängd fram till att Brosjukhuset står klart.
 • på grund av bygget av Brosjukhuset är det svårare än tidigare att ta sig till Kliniken för cancersjukdomar via P3. Vi rekommenderar därför P1.

Parkeringsgaraget i Nya barnsjukhuset, Stenbäcksgatan 9

 • ​parkeringsplatserna är avsedda för anhöriga till patienter vid Nya barnsjukhuset
 • biljetten som fås i garaget kan bytas mot en utkörsbiljett antingen via anmälningsautomaten i receptionen eller i infomationsdisken mot ett bevis som fås på den vårdande enheten
 • familjer till långtidssjuka patienter kan få en parkeringsbiljett för en vecka. Den vårdande enheten ger mera info.
 • Utkörsbiljetten kan bara användas i Nya barnsjukhusets parkeringsgarage. Utan biljett kostar parkeringen 2€​ för varje påbörjad 20 minuter


Betalning i parkeringsgaragen
 
Vid inkörning får kunden en parkeringsbiljett från automaten vid infartsbommen. Parkeringen ska betalas i en betalningsautomat innan kunden kör ut från garaget. Automaterna tar de vanligaste bank-och kreditkorten; följande mynt: 20 cent, 50 cent, 1 euro och 2 euro samt följande sedlar:10 euro och 20 euro.​ Automaterna ger växelpengar. Kvitto fås genom att trycka på knappen för kvitton.
 
Efter betalning har kunden 15 minuter på sig att lämna garaget. P-biljetten ska matas in i kortläsaren vid utfartsbommen.
 
Betalningsautomaterna för P1 ligger i hisshallen på Biomedicums entréplan. Betalningsautomaterna för P2 och P3 ligger längs persontrafiklederna till parkeringsanläggningen.
 
Problemsituationer
 
De underjordiska parkeringsgaragen har en snabbtelefonförbindelse till kontrollrummet. Snabbtelefoner finns vid kontantbetalningsautomaterna och bomanordningarna. Snabbtelefonförbindelse finns också i kortläsarstolparna på gårdarna. Anläggningarna har ett övervakningssystem med videoinspelning.
 
För mer information kontakta HUS Säkerhetscentral, (09) 471 75431