Mejlans sjukhusområde

På sjukhusområdet i Mejlans finns Mejlans tornsjukhus, Mejlans triangelsjukhus, Kliniken för cancersjukdomar, Ögon-öronsjukhuset, Barnkliniken, Barnens Borg, Kvinnokliniken, Psykiatriska poliklinikerna samt Haartmanska sjukhuset (Helsingfors stad). På området finns också HNS förvaltningscentral, materialcentral, servicecentral, kraftcentral och fastighetsunderhåll, Centralbiblioteket för hälsovetenskaper samt Biomedicum 1 och 2.

På sjukhusområdet i Mejlans pågår omfattande byggnadsarbeten som också påverkar patienternas och deras anhörigas möjligheter att röra sig i området.

Det är bra att reservera tillräckligt med tid för att ta sig fram i området eftersom det finns färre parkeringsplatser och fotgängarleder i området än tidigare.