Psykiatriska specialpolikliniker

​Specialpoliklinikerna är centraliserade enheter som har specialkompetens för olika klientgrupper och som tillhandahåller konsultationstjänster och riktade kliniska undersökningsperioder. 


De här psykiatriska sk. tertiärtjänsterna är verksamhet som koncentreras på undersökning och vård av kliniska problem som är relativt sällsynta eller ställer speciella krav på kompetens. På grund av det är det inte rimligt att de ingår som en del av de regionala psykiatriska tjänsterna.
 
Specialpoliklinikerna deltar i utvecklingen och koordinationen av och utbildningen för de klientgruppsspecifika tjänsterna.
 
Specialpoliklinikernas klinik består av fem helheter:
 
•          Konsultationspolikliniken, som omfattar Psykiatriska polikliniken för försvarsmakten
•          Kulturpsykiatriska konsultationsarbetsgruppen, som omfattar Psykiatriska polikliniken för döva
•          Neuropsykiatriska polikliniken, som omfattar Psykiatriska konsultationer för personer med utvecklingsstörning och Neuromoduleringar: DBS, ECT och TMS
•          Polikliniken för bedömning av arbetsförmåga
•          Polikliniken för könsidentitetsutredningar
 

Avdelningsskötare Erja Tikka och avdelningsöverläkare Katinka Tuisku 09 47175451
Elektroniska remisser
OVT-remisser (elektronisk remisslåda): HUCS Psykiatri
Meddelandekod: JOPSTA 2219
 
Pappersremisser
HUCS Psykiatri/Mattby akutpsykiatriska poliklinik
PB 803, 00029 HNS
fax: 09 471 81717
 
:


. .