Psykiatriska konsultationspolikliniken

Besöksadress
Stockholmsgatan 8F, Helsingfors

Postadress
PB 442, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 73511 eller 09 471 75451
Fax 09 471 75455​

Psykiatriska konsultationspolikliniken genomför psykiatriska jour- och tidsbokningskonsultationer samt tidsbestämd psykiatrisk vård av patienter som fyllt 18 år som undersöks och vårdas vid somatiska enheter på HUCS sjukhus i Helsingfors.