Psykiatriska konsultationspolikliniken / Psykiatriska poliklinik för försvarsmakten

Besöksadress
Stockholmsgatan 8F, B-trappa, 3. vån, Helsingfors

Postadress
PB 442, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
09 471 73511 eller 09 471 75451 8må-fre 8-15)
Fax 09 471 75455​

Psykiatriska konsultationspolikliniken​

Psykiatriska konsultationspolikliniken genomför psykiatriska jour- och tidsbokningskonsultationer samt tidsbestämd psykiatrisk vård av patienter som fyllt 18 år som undersöks och vårdas vid somatiska enheter på HUCS sjukhus i Helsingfors.


Psykiatriska poliklinik för försvarsmakten


Efter att verksamheten vid centralmilitärsjukhuset Tilkka avslutades i slutet av 2005 genomförs den psykiatriska specialsjukvården av beväringar som tjänstgör i Gardesjägarregimentet, Finska vikens Marinkommando och Nylands Brigad, personer som deltar i repetitionsövningar och kadetter vid Psykiatriska resultatenheten på HUCS sjukhus i Helsingfors.

De polikliniska bedömningarna genomförs genom remiss vid HUCS psykiatriska poliklinik för försvarsmakten.​