Polikliniken för opioidberoende

Besöksadress
Fältskärsgatan 12, Helsingfors
 
Postadress
PB 590, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
09 471 75482​

Vid polikliniken för opioidberoende vårdas patienter med opioidberoende, som kräver substitutionsbehandling, och samtidigt en allvarlig somatisk sjukdom eller en psykisk störning, såsom psykos eller personlighetsstörning. Patienter vårdas vid polikliniken för opioidberoende tills deras vård inte längre förutsätter psykiatrisk specialsjukvård eller samarbete med HUCS somatiska enheter.

Läkemedel som används vid substitutionsbehandling är metadon och buprenorfin-naloxon. Medicineringen ges dagligen vid polikliniken för opioidberoende under övervakning.

 

 Karta och förbindelser

 
:


. .