Polikliniken för bedömning av arbetsförmåga

Besöksadress
Maistraatinportti 2, 5 vån, Helsingfors

Postadress
PB 250, 00029 HNS
 
Kontaktuppgifter
(09) 471 75451 (må-fre​ 8-15)
Fax (09) 471 75860

Polikliniken för bedömning av arbetsförmåga (TTPKL) erbjuder krävande bedömningar av arbetsförmåga och rehabilitering, konsultationer om arbetsförmåga, specialisttjänster och utbildning på riksnivå.

Till bedömningsperioden eller konsultationen kommer patienterna förutom med remiss från hälsovården också med remiss från arbetspensionsanstalter, FPA, TE-centralen osv. och med betalningsförbindelse. 

Med remisser från företagshälsovård, psykiatrisk specialsjukvård och privatpsykiater kommer patienter till krävande bedömning av arbetsförmåga. Konsultationssamarbete görs med enheter inom andra specialiteter inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) då en vanlig psykiaters konsultation inte räcker till för att utreda arbetsförmågan.

:


. .