Polikliniken för könsidentitetsutredningar

Besöksadress
Maistraatinportti 2, 5.vån, Helsingfors

Postadress
PB 250, 00029 HNS

Kontaktuppgifter
(09) 471 75451 (må-to 8-15, fr 8-13)
Fax (09) 471 75860

Polikliniken för könsidentitetsutredningar är en tvåspråkig riksomfattande enhet på specialnivå, där patienter som lider av konflikter i fråga om könsidentiteten undersöks och vårdas. Fokuset i verksamheten ligger i bedömningen av helhetssituationen hos patienter som önskar könskorrigering och samordningen av deras eventuella somatiska behandlingar i samarbete med endokrinologer, gynekologer, otologer, foniatrer och plastikkirurger (SHM:s förordning 1053/2002). I uppgifterna ingår också samarbete med HUCS ungdomspsykiatri vid bedömning av patienter i ungdomsåldern och second opinion-bedömningar gällande bedömningar som gjorts på Tammerfors universitetssjukhus.

 

 Karta och förbindelser

 
:


. .