Neuropsykiatriska polikliniken

Besöksadress
Maistraatinportti 2, 5 vån, Helsingfors
 
Postadress
PB 250​, 00029 HUS
 
Kontaktuppgifter
(09) 471 75451 (må-to 8-15, fr 8-13)
Fax (09) 471 75860

Vid neuropsykiatriska polikliniken undersöker, bedömer och planerar man vård och rehabilitering av vuxna och ungdomar som fyllt 13 år hos vilka den remitterade läkaren (i första hand specialist i psykiatri/neurologi) har misstänkt en
neuropsykiatrisk störning i utvecklingen (aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD), autismspektrumsstörning, såsom Aspergers syndrom, Tourettes syndrom eller ett syndrom som kan likställas med dessa och som förknippas med avvikelser i kognitiv utveckling eller beteende i tidig barndom).

För de patienter som konstateras ha någon av de ovannämnda störningarna planeras ett behandlingsprogram vid Neuropsykiatriska polikliniken eller de hänvisas till någon annan hälsovårdsenhet för vård.

:


. .