Polikliniker

Lojo sjukvårdsområdets somatiska och psykiatriska polikliniker är belägna i Lojo sjukhus (Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo).