Ungdomspsykiatriska polikliniken

Lojo ungdomspsykiatriska polikliniken 
Nummentie 12-14 B
08100 Lojo
Kansli 019  380 1025
Fax 019 315562

Vichtis ungdomspsykiatriska polikliniken
Vichtisvägen 1 C
03100 Nummela
Kansli 019 380 1038
Fax 019 380 1039


Öppettider:

må- to 8 - 16
fre 8 - 14.15

Ungdomspsykiatriska polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik till vilken patienterna söker sig med remiss av läkare. Alla remisser till ungdomspsykiatrin på Lojo sjukvårdsområde bör skickas till adressen Larsgatan 48 A , 3e vån, 08100 Lojo.

Polikliniken svarar för den psykiatriska öppenvården av 13–17-åringar inom Lojo sjukvårdsområde. Den ungdomspsykiatriska polikliniken har två arbetsgrupper av vilka den ena finns i Lojo centrum och den andra i Nummela i Vichtis.

De anställda träffar både den unga personen och dennes föräldrar, i många fall också ett större nätverk. Besöken på polikliniken är gratis för ungdomarna.