Psykiatriska poliklinikerna i Lojo

Lojo sjukhus, Psykiatriska enheten, L-dörren
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

tel. 019 380 1010
Fax 019 380 1024

Betjäningstider:
Må – to kl. 8 - 15
Fre kl. 8 - 14

 

Lojo psykiatriska öppenvårdtjänster, Lohjantähti enheten
Kauppakatu 5-9, 4. vån.
08100 Lojo
050 466 3991
Fax 019 380 1006

Till Lojo psykiatriska polikliniker hör Lojo psykiatriska poliklinik i Lojo sjukhuset, samt Lojo psykiatriska öppenvård tjänster i Lohjantähti enheten i Lojo centrum. Poliklinikerna betjänar i huvudsak den vuxna befolkningen i Lojo och Sjundeå och ansvarar för undersökning av psykiatriska patienter i området samt för vård och ordnande av vård för patienter i behov av psykiatrisk specialiserad sjukvård.

Undersökningen och behandlingen av patienten utgår från en vårdplan som gjorts upp tillsammans med patienten. Vården ges av en multiprofessionell arbetsgrupp. I vården tillämpas individ-, familje-, grupp- och nätverksfokuserade metoder. De vanligaste individfokuserade metoderna är utredande och stödjande metoder samt metoder inom korttidspsykoterapi och kognitiv terapi.

Patienterna söker sig till de psykiatriska poliklinikerna i Lojo med en remiss från läkare. Det är möjligt att få en remiss till exempel på den egna hälsostationen där man samtidigt kan överväga om situationen eventuellt kan skötas till exempel på en läkares, psykologs eller (psykiatrisk) sjukskötares mottagning vid hälsocentralen.

Vården är avgiftsfri för patienten. För tidsbokningar som inte avbeställs debiteras den gällande avgiften.

Alla elektiva (förutom jour) remisser bör styras till psykiatriska remiss centret nätfaktura OVT: 1289028, via post: Psykiatri, remisser, PB 803, 00029 HUS

Poliklinikernas patienter lider av schizofreni, depression, bipolärt syndrom, personlighetsstörningar och missbruksproblem. Klienterna representerar alla vuxna åldersgrupper.

På poliklinikerna arbetar sjukskötare som fått psykiatrisk utbildning, mentalvårdare, psykologer och socialarbetare. Läkarna kommer från psykiatriska enheten i Lojo.
Vid behov kompletteras teamen på poliklinikerna med specialmedarbetare från enheten för funktionell terapi och fysiatri, fysioterapeut, ridterapeut, motionsterapeut, ergoterapeut, handledare i konstterapi och handledare i funktionell rehabilitering.

REHABILITERINGENS INNEHÅLL
Rehabiliteringen baserar sig på egenvård, vårdgrupper, kamratstöd, bedömning av funktionsförmågan, rehabiliterande hembesök, familje-, par- och nätverksmöten.     
För varje patient utarbetas en individuell rehabiliteringsplan. Genomförandet av planen följs upp på överenskommet sätt. Målet med rehabiliteringen är att förbättra patienternas livskvalitet och möjligheter att klara sig i vardagen.

GRUPPER SOM ERBJUDS
Grupper för hantering av symtom (psykos), depressionsskolan, bipolärgruppen, dubbeldiagnosgruppen, CBASP-gruppen (kroniskt deprimerade), metoder för egen rehabilitering, CRT (neurokognitiv rehabilitering för schizofrenipatienter), Meningsfull dag-grupper, samtalsgrupper, minnesgruppen, rådgivningsgruppen för hälsofostran, gruppen för unga vuxna, avslappning, motion, kreativitet som stöd för rehabiliteringen.

REHABILITERANDE HEMBESÖK
Rehabiliterande hembesök är planerade vårdperioder inom den psykiatriska öppenvården. En skriftlig vårdplan om vårdperioden görs upp för patienten. De rehabiliterande hembesöken är avsedda för patienter som har återkommande/långa sjukhusperioder, om läkemedelsbehandlingen inte lyckas enligt överenskommelse hemma eller om patienten behöver stöd för att klara sig hemma med sin sjukdom.