Polikliniken för vaskulär kirurgi

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Avdelningssekreterare 019 380 1221 mån - fre kl 8 - 9
Skötare 019 380 1228 mån - fre kl 8 - 9
Fax 019 386 927

På polikliniken för vaskulär kirurgi arbetar en läkare, en sjukskötare och avdelningssekreteraren. Mottagningen för vaskulär kirurgi är två gånger om veckan. Patienterna kommer till vaskulärkirurgens mottagning med en remiss. På mottagningen kommer läkaren och patienten överens om vårdmetoderna, dvs. är det motiverat att göra ingrepp, ska man komma överens om återbesök och behandlingar eller vänta och se hur situationen utvecklas.

De vanligaste sjukdomarna som behandlas på polikliniken för vaskulär kirurgi är åderbråck och bensår orsakade av kronisk veninsufficiens samt artärförknippade sjukdomar, bland annat fotsår, fönstertittarsjuka och även diagnostik och kontroll av artärbråck (=aneurysmer).