Polikliniken för reumasjukdomar

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Fax 019 386 927
Växeln 019 380 11


Frågor i samband med tidsbeställningar:
Avdelningsskötare 019 380 1222, mån - tors kl. 9 - 10 och 13 - 14, fre kl. 9 - 10

Telefontid till reumaskötaren 019 380 1237, mån kl. 12 - 12.30, ons och tors kl. 10 - 11
Fax 019 386 927Polikliniken för reumasjukdomar fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning. Patienterna kallas till polikliniken med remiss av läkare.

Reumaläkaren har mottagning alla vardagar. En vårdplan görs upp i samband med det första besöket. Poliklinikens verksamhet är koncentrerad på behandling av såväl inflammatoriskt aktiva som nya ledsjukdomar. På polikliniken arbetar en heldagsanställd och en deltidsanställd reumaskötare, vars primära uppgift är att ge handledning åt reumapatienter. Reumapatienter kan vårdas också på inremedicinska polikliniken.