Njurpolikliniken

 

Lojo sjukhus, C-ingång, 2. vån. vid dialysenheten
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo​


Avdelnings sekreterare 019 380 1815
Fax 019 380 1976

Polikliniken för njursjukdomar, dvs. nefrologiska polikliniken, fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning. Patienterna kallas till polikliniken utifrån remiss av läkare. Sekreteraren sköter reserveringen av mottagningstider och eventuella ändringar utifrån läkarens anvisningar. Poliklinikens verksamhetsområde är diagnostik och behandling av njursjukdomar och fortsatt uppföljning av patienter som lider av njurinsufficiens och patienter som genomgått en njurtransplantation.

Dessutom nefrologens mottagning arbetar en sjukskötare som ger patienterna handledning och råd om hur deras behandling ska genomföras.