Polikliniken för lungsjukdomar

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

 
Kansli 019 380 1373, telefontid kl 10 - 11
Fax 019 380 1973
 

Polikliniken för lungsjukdomar är öppen vardagar kl. 8 – 15​

 

Polikliniken för lungsjukdomar fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning.

Patienterna kallas utifrån en remiss till ett första besök i samband med vilket en vårdplan görs upp för dem. Patienterna ges vid behov en tid för undersökningar eller återbesök. Åtgärder och undersökningar i samband med lungsjukdomar utförs i allmänhet polikliniskt.
 
På tidsbeställningspolikliniken för lungsjukdomar undersöks och behandlas patienter som lider bland annat av:
• astma
• obstruktiv lungsjukdom
• lungcancer
• tuberkulos
• sömnapné och
• sällsynta lungsjukdomar.