Polikliniken för hudsjukdomar och allergologi

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

 
Tidsbeställning 019 380 1328 mån - fre kl. 12 -13
Fax 019 380 1978
 
 
Polikliniken för hudsjukdomar fungerar som dagpoliklinik vardagar kl. 8 – 15.

Polikliniken för hudsjukdomar och allergologi fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning.
 
Patienterna kallas med remiss av läkare till ett första besök i samband med vilket en vårdplan görs upp för dem. Vid behov får patienterna en tid för ett återbesök till polikliniken. Efter undersökningarna och behandlingarna återvänder patienterna till den remitterande läkaren för uppföljning.
 
 
På polikliniken för hudsjukdomar utförs prick- och lapptest för att utreda allergier, små åtgärder för att undersöka och behandla hudförändringar och även olika slags ljus- och lokalbehandlingar.
 
Sjukhuset har inga bäddavdelningsplatser för hudsjukdomar. En hudläkare konsulterar på avdelningarna vid behov.