Polikliniken för barnsjukdomar

 

Pediatrisk och barnneurologisk mottagning

 

Besöks- och postadress
Lojo sjukhus
Barnpolikliniken
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo
 
Kontakt
 
Tidsbokning 019 380 1929 från måndag till fredag kl. 12–13. Avbokningar samma dag från kl 7.30 framåt.

Sekreterare 040 527 7381
 
Telefontid till sköterska 040 612 5709 vardagar kl. 8.00–8.30 och 14.30–15.15

Telefontid till barndiabetessköterska 040 487 8191 vardagar kl. 14.30–15.15

Fax 019 380 1982
 
Avdelningssköterska: Sari Mäkelä
Ansvarig läkare: Jonas Bondestam, överläkare

 
Öppen må-fre kl. 8.00–15.30

 
Pediatrisk mottagning
På mottagningen för barnsjukdomar sköts under 16-åriga barn och ungdomar som behöver öppenvårdstjänster inom specialsjukvården.
 
Till barnmottagningen behövs en läkarremiss.
Till mottagningen kommer man för diagnosticering, vård och/eller uppföljning av sjukdom. Därtill stöder vi barnet och ungdomen i frågor relaterade till tillväxt, utveckling och självständighet, samt ger föräldrarna råd och stöd. På mottagningen verkar specialister inom barnmedicin (allmänbarnläkare, barnkardiolog, barnendokrinolog, neonatolog) och specialiserande läkare, sjuksköterskor och sekreterare.
 
Barnneurologis mottagning
Till den barnneurologiska mottagningen kommer man pga neurologisk sjukdom eller neurologiska symptom, för diagnosticering samt planering av vård och rehabilitering.
 
Till barnneurologmottagningen behövs en läkarremiss.

På mottagningen sköter vi vanliga neurologiska problem såsom epilepsi,  migrän, fördröjd utveckling eller utvecklingsstördhet samt inlärningsproblem.

På mottagningen verkar en specialist i barnneurologi, sköterskor, sekreterare, neuropsykolog, talterapeut och ergoterapeut.
 

 Till det första besöket önskar vi att ni tar med er:

  • rådgivningskortet ifall barnet ännu inte går i skola
  • numeriska längd- och viktuppgifter från skolhälsovården ifall barnet går i skola
  • blanketter ifylldas om ni fått sådana i samband med kallelsen till mottagningen