Polikliniken för ögonsjukdomar

 

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

 

Förfrågningar om köerna till starroperationer: 019 380 1517 mån - tor kl. 9 - 10

Frågor i samband med tidsbeställningar 019 380 1868 mån - fre kl. 10-11

Skötare 019 380 1284 mån- fre kl 8 - 9
Fax 019 380  1983Polikliniken för ögonsjukdomar är öppen vardagar kl. 8 - 15.

Polikliniken för ögonsjukdomar fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställningar. Patienterna kallas utifrån en remiss till ett första besök i samband med vilket en vårdplan görs upp för dem. Patienterna ges vid behov en tid för ett nytt besök eller de ställs i operationskön enligt klassificeringen för brådskande fall.

På polikliniken görs undersökningar som hänför sig till ögonsjukdomar, bland annat undersökningar av synfältet, fotografering av ögonbottnen och mindre ingrepp.

På polikliniken för ögonsjukdomar vårdas starroperationspatienter före och efter operationen. Starroperationerna utförs som dagkirurgiska ingrepp i operationssalen.