Plastikkirurgiska polikliniken

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Växel 019 38011

Sårsköterska 019 380 1214, telefontid mån - fre kl. 8.30 - 9​

 

En plastikkirurg arbetar vid Lojo sjukhus. Vid alla verksamhetsenheter - på avdelningen, i operationssalen och på polikliniken - finns skötare med inriktning inom området. Enheten samarbetar med HUCS plastikkirurgiska och kärlkirurgiska kliniker.

Inom Lojo sjukhus plastikkirurgi behandlas olika typer av hudcancer och kroniska sår, såsom trycksår, bensår och ischemiska diabetiska sår i nedre extremiteterna. Polikliniken har en sårvårdspoliklinik där man följer upp och behandlar problematiska sår. Inom vården av sårpatienter samarbetas en hel del med hälsovårdcentralerna. Patienterna tas till polikliniken efter remiss.

Vid enheten görs även bröstförminskningar och rekonstruktioner efter canceroperationer samt postoperativa rekonstruktioner efter fetmaoperationer. Dessutom görs vid behov olika rekonstruktioner av ärr, operation av ögonlock och utstående öron om det finns en medicinsk indikation. Plastikkirurgisk hjälp behövs också ofta i behandlingen av sår och inflammationer efter olika operationer och olycksfall. Mindre brännskador tas om hand i Lojo, men behandlingen av omfattande djupa brännskador har koncentrerats till  HUCS brännskadeenhet på Tölö sjukhus.

På sjukhusen inom den offentliga hälso- och sjukvården utförs inte estetiska rekonstruktioner. All vård och behandling baserar sig på medicinsk vetenskaplig kunskap och allmänna rekommendationer (God medicinsk praxis, SHMs indikationer för icke brådskande vård).

Nästan alla operationspatienter kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon via Direkt till operation -enheten. Patienter som behöver vård på vårdavdelning ska till kirurgiska vårdavdelningen 3. I allt större utsträckning görs ingreppen dagkirurgiskt och på kirurgiska polikliniken.