Ortopediska polikliniken

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Avdelningssekreterare 019 380 1857 mån - fre kl 8 - 9
Skötare 019 380 1499 mån - fre kl 8 - 9
Fax 019 380 1983


Ortopediska kliniken är öppen vardagar kl. 8 – 15.

Ortopediska polikliniken fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning. Patienterna kallas utifrån en remiss till ett första besök i samband med vilket en vårdplan görs upp för dem. Patienterna ges vid behov en tid för ett nytt besök eller de ställs i operationskön enligt klassificeringen för brådskande fall. I samband med ett besök på ortopediska kliniken är det även möjligt att utföra små ingrepp.