Neurologiska polikliniken

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8
08200 Lojo

Sjuksköterska (ärenden angående hälsotillståndet) 019 380 1531, mån - fre kl. 8 – 9

Avdelnings sekreterare (ärenden angående tidsbeställningar, utlåtanden och remisser)
019 380 1272 mån - fre kl. 12 - 13

Fax 019 380 1626


Neurologiska polikliniken är öppen vardagar kl. 8 - 15.

Neurologiska polikliniken fungerar enligt principen om remisser och tidsbeställning.

Patienterna kallas till polikliniken med remiss av läkare. En vårdplan görs upp i samband med poliklinikbesöket.

På neurologiska polikliniken arbetar utöver läkare och skötare även en neuropsykolog och en talterapeut. Den polikliniska rehabiliteringsgruppen har möte varje månad.

På neurologiska polikliniken behandlas bland annat patienter med symptom på epilepsi, Parkinsons sjukdom och MS.

Överläkare Markus Wiksten 
markus.wiksten@hus.fi